خط تولید

بارگیری شیشه:

SHANGHAI VALUES GLASS CO., LTD خط تولید کارخانه 0

برش شیشه:

SHANGHAI VALUES GLASS CO., LTD

آسیاب شیشه ای:

SHANGHAI VALUES GLASS CO., LTD

تمیز کردن شیشه:

SHANGHAI VALUES GLASS CO., LTD

تعدیل شیشه:

SHANGHAI VALUES GLASS CO., LTD خط تولید کارخانه 4

بسته بندی و بارگیری کانتینر:

SHANGHAI VALUES GLASS CO., LTD خط تولید کارخانه 5

پیام بگذارید